Buddhista közösségek képviselői Lengyelországban

A "közgyűlés" szó – úgy sejtem – nagyon kevés embert hozhat lázba. Mégis, miért lehet érdekes egy ilyen meglehetősen nagy szervezet közgyűlése? Biztosan nem a szabályzattal való szöszölés, vagy a szervezet könyvelésének áttekintése miatt. Ami miatt számomra érdekesek és rendkívül inspirálóak ezek az alkalmak, az a legkülönbözőbb buddhista hagyományok képviselőivel való személyes találkozás, gondolat- és tapasztalatcsere.

Az eltérő történeti-, kulturális háttér, a különböző kommunikációs stílusok meglepő helyzeteket eredményezhetnek, de ezt a találkozót a kölcsönös megbecsülés, tisztelet és együttműködés jellemezte. A helyszín is támogatta ezt a légkört: a gyönyörű templom, a már szinte kész sztúpa, és a szálláshelyünk, ahol a hagyományos hároméves elvonulást eddig már két csoport tartotta meg.

A Buddha útmutatója és bölcsessége – Közös Buddhista Szövegek (Common Buddhist Texts)

A találkozón bemutatták azt a könyvet, amely öt év munkájának gyümölcseként végre megjelenhetett. A program keretében különböző témák szerint rendezve állítottak össze szövegeket, amelyekhez páli, szanszkrit, kínai és tibeti nyelvű, autentikus forrásokat használtak fel. A projektnek magyar vonatkozása is van, hiszen Agócs Tamás fordította a szövegek egy részét tibetiről angolra.

A mianmari konfliktusra is reagált a gyülekezet. Közleményében megerősítette, hogy a buddhista út alapjai az erőszakmentesség, az együttérzés és a szeretet.

Európai Buddhista Tanítók (BTE)

Az EBU közgyűlését követően az Európai Buddhista Tanítók találkozóján vettünk rész, amely már szűkebb, bensőségesebb körben folyt. Míg odakinn az épülő sztúpa körül jöttek-mentek a munkagépek, mi olyan kérdésekről cseréltünk eszmét és tapasztalatot, mint a modern terápiás módszerek és a dharmagyakorlat kapcsolata; hogy hogyan tegyük láthatóvá azt, hogy mi egy buddhista közösséget képviselünk, és ennek mikor, milyen körülmények között van jelentősége; hogyan kell szerepet vállalnunk buddhistaként a társadalom életében; stb.

facebook