Karuna Segítő Szolgálat

Karuna Segítő Szolgálat

Rövid történet és a távlatok

A Karuna Segitő Szolgálat 2008 januárjában alakult a Buddhista Misszió karitatív szervezeteként. A közösség 15 tagja alapította azzal a céllal, hogy krónikus betegségben szenvedőknek, haldoklóknak és hozzátartozóiknak buddhista szellemi kisérést és lelki támogatás nyújtson. Az évek során több tagunk járt rendszeresen hoszpisz intézményekbe, mások egyénileg vagy a munkájukhoz kapcsolódóan láttak el kísérési feladatot. A tagok számára képzési programot és szupervíziót szerveztünk; előbbi később nyílttá vált és nagy sikerű rendszeres programmá nőtte ki magát Lilavadzsra Dr. Pressing Lajos bardo-tanításai formájában.

Néhány év elteltével szembe kellett néznünk bizonyos problémákkal, többek között azzal, hogy a haldoklókkal való foglalkozás sok segítő szándékú ember számára járhatatlan út, illetve a meglévő tagok életében is előtérbe kerültek olyan saját problémák, amelyek miatt a hoszpisz-munkájukat abba kellett hagyniuk. Ennek következtében az aktív létszám lecsökkent, és a segítés fókuszába egymás kölcsönös támogatása és az elakadásaink megosztása, megbeszélése került. Világossá vált, hogy milyen nagy szükség van egy olyan fórumra, ahová saját személyes problémáinkat bevihetjük.

A 2013-as év során több változás történt a Buddhista Misszió szervezetében, célkitűzéseiben, - az „idők szavának” megértése jegyében. A Misszió célja lépést tartani a változásokkal, amit nem csupán a képzési és gyakorlási programok megújításában, hanem nagyobb mértékű társadalmi szerepvállalásban is szeretne kifejezésre juttatni. A kultúra, amelyben élünk, keresztény alapú - bár ma már talán inkább ateista -, emiatt a buddhizmus soha nem lesz teljesen elismert és elfogadott Európában anélkül, hogy valamit felajánlana a közösségnek, vagyis egy mélyebb társadalmi elköteleződés nélkül.

Mitől buddhista a társadalmilag elkötelezett buddhizmus?

Az elkötelezett buddhizmus meghatározás Thich Nhat Hanh vietnámi zen Mestertől ered, és arra a kapcsolatra utal, ami a Dharma és a társadalom szociális, gazdasági és környezeti problémái között fellelhető korunkban.

„Amikor Vietnámban éltem, sok falut lebombáztak körülöttem. Szerzetes és apáca társaimmal együtt döntenünk kellett, hogy mit tegyünk. Vajon folytatnunk kell a gyakorlást a kolostor falai között, vagy el kell hagynunk a meditációs termeket annak érdekében, hogy a kibombázott embereken segítsünk? Úgy döntöttünk, hogy mindkettőt tennünk kell: ki kell mennünk és segítenünk az embereknek, és ezt az éberség gyakorlásával kell tennünk. Ezt neveztük elkötelezett buddhizmusnak. Az éberségnek el kell köteleződnie… Ha egyszer felébredtél, cselekedned kell... tudomást kell vennünk a világ valódi problémáiról. Azután, az éberség gyakorlásán keresztül tudni fogjuk, hogy mit kell tennünk, vagy mit nem kell tennünk azért, hogy a világ segítségére legyünk.” (Thich Nhat Hanh)

Az elkötelezett buddhizmus fő tantétele az, hogy magadat megváltoztatva megváltoztatod a világot, és miközben megváltoztatod a világot, magadat is megváltoztatod - ez nem két dolog.

„Korunk kétségbeesetten kiált a spirituális és a társadalmi elköteleződés iránt egyaránt. Spirituális fejlődés nélkül a világ jobbítására tett legtisztább szándékú erőfeszítésünk - öntudatlanul is - a problémák megismétléséhez vezethet, miközben azt hisszük, hogy megoldjuk azokat… De ha a spirituális úton járó a társadalmi problémákról nem tájékozott, az szintén veszélyes. Meglehetősen ironikus megközelítés az én-központúság meghaladása spirituális gyakorláson keresztül, miközben nem veszünk tudomást a világ segélykiáltásáról.” (Donald Rothberg)

Mindkettőre szükségünk van, a „belső” és „külső” gyakorlásra egyaránt. Buddhistáknak figyelmen kívül hagyni ennek valóságát, miközben teljesen az egyéni megszabadulásnak szentelik magunkat, annyit jelent, hogy nem vállalnak felelősséget a világért. A megvilágosodás tartalmazza annak realitását, hogy a világ részei vagyunk, azzal egységet alkotunk, és napjainkban világunknak minden segítségre szüksége van, amit csak kaphat.

Ennek szellemében közösségünk néhány tagja - közöttük alapító Karuna tagok is - javaslatot tett a Segítő Szolgálat megújítására, a tevékenységi körök és a tagság bővítésére.

Javasolt tevékenységi körök:

  • Haldoklók kísérése intézményekben vagy saját otthonukban
  • Idős, elesett emberek látogatása intézményekben vagy saját otthonukban
  • Aktív, de magányos idős emberek részére programok szervezése
  • Telefonos szolgálat - kríziskezelés
  • Ifjúsági projektek: gyermekfelügyelet, kapcsolatfelvétel iskolákkal, hittan tanítás keretében a buddhizmus bemutatása, az új központban rendszeres program fiataloknak
  • Elítéltek látogatása börtönökben, ifjúsági fegyintézetekben
  • Hajléktalanok segítése
  • Roma kisebbségi programok
  • Környezetvédelem
  • egyéb...

A megújuló, szélesebb alapokon álló Karunához bárki csatlakozhat, tehát szívesen látunk mindenkit, akit már megérintett a Buddha tanítása, és azokat is, akik a segítés iránt elkötelezettek, és annak gyakorlatba ültetését egy közös célért tevékenykedő, hasonló eszmei-értékbeli alapokon álló szellemi közösség keretében tudják elképzelni. Bár a szakértelem előnyt jelenthet, az önkéntes segítői munka zömében jelenlétet, gondoskodó odafordulást jelent, ezért nem előfeltétel semmilyen szakmai képzettség. Szeretnénk, ha senki sem érezné magát kizárva ebből a kezdeményezésből, ezért ha valaki az önkéntesi munkában nem tud részt venni, de javaslatokkal, támogató gondolatokkal szeretne ahhoz hozzájárulni, azt is nagyra értékeljük.

Őszentsége a Dalai Láma gondolatával hívunk mindenkit együttműködésre:
„A szellemi gyakorlás azt jelenti, hogy egyre inkább olyan emberi lényekké válunk, akiknek a szíve mások jólétét kívánja. De a jó kívánság nem elég, jó cselekedeteknek kell azt követni.“

A Karuna Segítő Szolgálat Facebook oldala:
https://www.facebook.com/karunasegitoszolgalat?fref=ts

Email: 
karunaszolgalat [@] buddhizmus.hu
facebook