Beavatás Maitréja Buddha szádhanájába (szept. 30. 9:00)

Beavatást ad Maitréja Buddha szádhanájába Tiszteletreméltó Vadzsramálá, rendünk szellemi vezetője.

A Maitréja szádhana az Ārya Maitreya Mandalában az egyik legfőbb gyakorlatok közé tartozik. Ezért időről időre lehetőséget teremtünk arra, hogy kapcsolódhassunk ehhez az erőteljes módszerhez, és Maitréja megkülönböztetéstől mentes szeretetének áldásában részesülhessünk. A beavatás (abhiśeka) felhatalmazza a gyakorlót arra, hogy hatékonyan végezhesse ezt a meditációt azáltal, hogy megnyitja a tudatot Maitréja ereje számára. Ez az abhiśeka és a saját személyes gyakorlásunk fel tudja villantani számunkra az Ő világosságát.

Az abhiśeka előfeltétele a buddhákba és bódhiszattvákba vetett mély bizalom, amelyet azzal juttatunk kifejezésre, hogy menedéket veszünk a Három Drágaságnál.

Helyszín: Maitréja ház (Bp. XI. Susulyka u. 240.)
Időpont: szeptember 30. (szombat 10.00)
A tanító tiszteletdíja: önkéntes felajánlás alapján.
Információ: 06 70 635 53 60, szervezo@buddhizmus.hu
A részvétel feltétele: menedékvétel a Három Drágaságban

Meditáció, púdzsá
Helyszín (Központ): 
Maitréja Ház
Felelős személy / Program vezető / Előadó: 
Ven. Vadzsramálá
facebook