Karuna

VALLÁSI ÉS KARITATÍV SZOLGÁLAT

Helyszín: KKK (Bp. XI. Karinthy F. u. 5. I/10.)
Időpont: Havonta egyszer (A pontos időpontot a csoport tagjai számára kör-emailben küldjük meg.)
Információ és kapcsolat:
karunaszolgalat@buddhizmus.hu

„Ha nem tudod a Dharmát mindennapi cselekedeteiddel vegyíteni, béklyóba vernek a meditációs ülések” (Padmasambhava)

Az Elkötelezett Buddhizmus azon törekvések meghatározása és egybefoglalása, melyekben a buddhista tanításokat, azok szellemi értékrendjét nemcsak az egyéni út, de az együttérzés és részvét alapján társadalmi problémák enyhítésének szolgálatába is állítják. Az elköteleződés kiterjedhet a társadalmi szerepvállalások széles körére, mint: segítő szolgálatok; környezetvédelem; konfliktuskezelés; életvezetés; stb. vagyis minden olyan tevékenységre, mely egy közösség jobbítását célozza.

A megújult Karuna Segítő Szolgálathoz bárki csatlakozhat, aki nyitott a buddhizmus szellemiségére, elkötelezett a segítés iránt és annak gyakorlatba ültetését egy hasonló eszmei-értékbeli alapokon álló közösség keretében tudja elképzelni.
Jelen gyakorlatunkban a múlandóságon való elmélkedés és annak megtapasztalása beteg, idős, haldokló embertársaink kísérésén keresztül alapvető elköteleződésünk, de ezen túlmenően vállaljuk szociálisan hátrányos felnőttek és gyerekek segítését is. Nyitottak vagyunk a jövőben új szolgálatok bevállalására is.
Elméleti alapokat változatlanul Lílávadzsra népszerű Bardo tanításai jelentik, és az önkéntes segítést vállalóknak szupervíziós és esetmegbeszélő csoportfoglalkozást is szervezünk.

Előadás, tanfolyam
Helyszín (Központ): 
Keleti Kulturális Központ
facebook