Amóghavadzsra

Hargitai Gábor
Életrajz: 

1970-ben születik a Nyilas jegyében. Szüleitől nem kap vallásos nevelést, ennek ellenére már fiatal korában kibontakozik érdeklődése a különböző szellemi utak iránt. Modern meditációs eljárásokkal ismerkedik meg, melyek arra ösztönzik, hogy felkutassa e gyakorlatok gyökerét, eredetét. Így fordul figyelme a keleti szellemi hagyományok felé.

A Buddha tanításával a tiszteletreméltó Lílávadzsra előadása révén kerül kapcsolatba, s ez a találkozás egész életét és szellemi útját gyökeresen meghatározó eseménnyé válik.1992 óta rendszeresen látogatja a Buddhista Misszió rendezvényeit és elvonulásait. 1996-ban formálisan is menedéket vesz, illetve kéri felvételét a Magyarországi Arya Maitreya Mandala Egyházközösségbe, mint világi hívő.

Hogy szellemi gyakorlását megalapozza, 7 hetes magányos elvonulást tart a Maitréja Házban. Elvonulásának fő gyakorlata Vadzsraszattva tisztító meditációja.

1996-tól Sopronban rendszeresen vezet meditációs foglalkozásokat, s tart a buddhista filozófiával kapcsolatos előadásokat. Szervezője a soproni közösség életének. A tiszteletreméltó Vadzsramálá a közösségnek a Tusita Szangha nevet adja.

Két buddhista tárgyú fordítása jelenik meg (Lílávadzsrával közösen) az Orient Press gondozásában: A buddhista ürességmeditáció fokozatai és a Különleges tudatállapotok a buddhizmusban címmel.

A Buddhista Misszió követeként 2005 óta vesz részt az Európai Buddhista Unió munkájában.

2006-ban rendtagjelölti fogadalmat tesz.

2009-ben a Buddhista Misszió képviselőjeként szervezője a Kelet Fénye fesztiválnak, melyet hagyományteremtő szándékkal szerveztünk a soproni közösség fejlesztése céljából.

2013-ban, a Vészákh ünnepség keretében rendtaggá avatják, ekkor kapja az Amóghavadzsra nevet.

2014-től a Dharma - a nyugati buddhizmus lapjának főszerkesztője.

Rendszeresen tart szemináriumokat, előadásokat és meditációs foglalkozásokat Budapesten a Buddhista Misszió központjaiban.

Világi tanulmányait tekintve pedagógus, kommunikáció szakot végzett bölcsész. Házas, két gyermek apja.

Központ: 
Tusita Szangha - Sopron
facebook