Rev. Szudhana

Dr. Koródi Tivadar
Életrajz: 

1945-ben születik a Vízöntő jegyében.

A hatvanas évek elején, a gépészmérnöki tanulmányai idején tanul jógát Lemhényi Zoltántól. Ezután érdeklődése a pszichológia felé fordul. Előbb műszaki tanári, majd munkapszichológus oklevelet szerez. Doktori disszertációját az ELTE-n ilyen témából írja, majd munka-szakpszichológus lesz. Szervező- és vezetőképző intézetekbendolgozik, kommunikációs tréningeket tart.

Ezzel egy időben tanul buddhológiát és jógát a Kőrösi Csoma Buddhológia Intézet papképző szemináriumán dr. Pressing Lajos Ven. Lílávadzsrától. Tizenkét egy hetes elvonulást végez Ven. Vadzsramálá és Ven. Lílávadzsra tanításai alatt. Menedéket vesz az AMM Buddhista Missziónál, és ekkor az Ánanda nevet kapja.

1999-ben leteszi a Bódhiszattva fogadalmat Ven. Vadzsramálá előtt és a Szudhana rendi nevet kapja. Hínajána és mahájána tanításokat ad, meditációt vezet az AMM rendnél. 2004. szeptember 20-án Ven. Vadzsramálá rendtaggá avatja. Ven. Lílávadzsra Németországba utazását követően az Őshagyomány iskolájában a buddhista és a magyar hagyomány tanítóitól tanul. Ettől kezdve párhuzamosan folytatja a buddhista és a magyar őshagyomány tanulmányozását.

Évekig ügyvivő helyettesként is szolgál, amiről világi nyugdíjba vonulásakor lemond.Ezután hosszabb elvonulásban a Magyarországi Dzogcsen Közösség segítségével Nhamkai Norbu Rinpócsétől kap ati jóga (dzogcsen) átadásokat internetes webcast-okon át. A Sambala Tibet Központban kap bevezetést a radikális dzogcsen tanításokba Keith Dowmantól. Szintén webcast-ok és Kazsoki János segítségével ismeri meg és gyakorolja Thenzin-Wangyal Rinpócse átadásában a bön dzogcsen tanításokat.

Elsajátítja az internetes kommunikációs eszközök használatát a tanulásban és a tanításban. Pszichológiai konzultációt és dharma coachingot vezet Skype-on.

2015 április 23-án, 71. életévében, rövid, súlyos betegséget követően keresztülment a nagy átváltozáson.

facebook